Et godt udgangspunkt

Det er den første refleksion, når vi læser “Betænkningen om Ekspropriation efter Planloven” (Betænkning 1569) der udkom d. 12. juni 2018. I COWI er vi glade for ekspropriation, ikke fordi vi ikke anerkender og forstår, hvor voldsomt ekspropriation kan opleves som indgreb, men fordi det er en enkel og velreguleret proces til areal- og rettighedserhvervelse, […]

Læs mere Et godt udgangspunkt

Betaling for prøvegravninger – en udvidelse af gæsteprincippet?

Gæsteprincippet igen Det er i lovgivningen – blandt andet vejloven – og adskillige gange i retspraksis fastslået, at gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende fortolkningsregel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at – når der ikke er aftalt andet […]

Læs mere Betaling for prøvegravninger – en udvidelse af gæsteprincippet?

Urban jordfordeling – optimér fortætning og frigør mere værdi på byens arealer!

Byerne vokser og befolkningstætheden øges. Derfor er rigtig anvendelse af byernes arealer et vigtigt element i udviklingen. Når vi udvikler vore byer, er vi blevet gode til at tænke bæredygtigt ved f.eks. genanvendelse af regnvand, klimasikring, tænke i byrum og intelligent trafikafvikling. Imidlertid kan et fokus på det, vi i COWI kalder urban jordfordeling, ofte […]

Læs mere Urban jordfordeling – optimér fortætning og frigør mere værdi på byens arealer!

Fælles driftsoverenskomst giver godt klima “Medfinansiering til gavn for borgerne og bylivet”

I byområdet Musicon i Roskilde driver og vedligeholder kommunen en stor park, Rabalderparken. Her kører områdets beboere på skaterramper og slapper af ved søen og på de store græsarealer. I forbindelse med udviklingen af parken blev det besluttet, i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning (nu FORS), at parken også skulle anvendes til […]

Læs mere Fælles driftsoverenskomst giver godt klima “Medfinansiering til gavn for borgerne og bylivet”

Bliv ikke snydt ved ekspropriation af erhvervslejeaftaler!

Ekspropriationer omfatter jævnligt erhvervsejendomme, der er udlejet, således at der opstår spørgsmål om erstatningsfastsættelsen over for lejeren ved ekspropriation af en erhvervslejeaftale. En nyere udvikling i taksationspraksis har betydet, at såvel erhvervslejere som anlægsmyndigheder bør være ekstra opmærksomme i forbindelse med erstatningsfastsættelsen. Ved ekspropriation af erhvervsejendomme anbefaler COWI derfor, at der foretages en nøje analyse […]

Læs mere Bliv ikke snydt ved ekspropriation af erhvervslejeaftaler!

Sagkundskab i taksationskommissionerne

I dette indlæg belyses den fagkundskab, der er i de kommunale taksationskommissioner. En fagkundskab, der blandt domstolene vægtes højt, og som det må antages er en af de væsentligste grunde til, at taksationskommissionerne er nedsat. Indlægget er skrevet på baggrund af min ph.d.-afhandling: Vandløbssager i den kommunale taksationskommission – i en retlig belysning, der blev […]

Læs mere Sagkundskab i taksationskommissionerne

Vejforum 2017 – Vi er så klar

Som vores søster-blog “City Creators” allerede har spurgt om, “Vi ses da på Vejforum?” og det er da forhåbentligt det vi gør. Igen i år finder du COWI på stand nr. 100 – lige inden for den første dør i den store sal på Nyborg Strand. Vi glæder os til at byde jer velkommen på […]

Læs mere Vejforum 2017 – Vi er så klar