Udarbejdelse af lokalplaner – ekspropriation på baggrund af lokalplaner

Regeringen har fremsat et lovforslag, som opfølgning på Ekspropriationsudvalget betænkning. Betænkningen pegede på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved kommunal ekspropriation efter planloven. En endeligt vedtaget og offentliggjort lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation af en ejendom, hvis en række betingelser er opfyldt: Ekspropriationen skal være af væsentlig betydning for virkeliggørelse […]

Læs mere Udarbejdelse af lokalplaner – ekspropriation på baggrund af lokalplaner

I COWI deler vi gerne vores viden om arealer, servitutter og erstatningsforhold

Vil du gerne have styr på hele købsprocessen, når du skal købe arealer og rettigheder til dine forsyningsprojekter? Både ved ekspropriation og frivillige aftaler? På grund af den store tilslutning til Ferskvandscenterets kursus i Silkeborg i foråret – gentages det nu på Sjælland d. 15. november – og der er stadig ledige pladser, sidste tilmelding […]

Læs mere I COWI deler vi gerne vores viden om arealer, servitutter og erstatningsforhold

Derfor skal rettigheder til forsyningsanlæg tinglyses

Egentlig ved vi det godt: Fremtidige købere skal kun respektere ledningsejers rettighed på ejendommen, hvis de kender til den på forhånd. Derfor bør forsyningsanlæg på private ejendomme altid tinglyses, men alligevel stiller nogle ledningsejere spørgsmål til, om det kan betale sig at tinglyse ledninger, hvis resultatet alligevel bliver, at deres anlæg ligger på gæsteprincippet. Der […]

Læs mere Derfor skal rettigheder til forsyningsanlæg tinglyses

Hvilke typer arbejde omfattes af gæsteprincippet?

I et tidligere blogindlæg er omtalt en dom, der tog stilling til, om gæsteprincippet omfattede udgifter til prøvegravninger forud for egentlige ledningsomlægninger. Taksationskommissionen for Sjælland m.v. har den 23. april 2018 afsagt en kendelse, der mere generelt omhandler, hvilke arbejder ledningsejer skal betale for, når gæsteprincippet er gældende. Kendelsen omhandlede desuden et principielt spørgsmål, om […]

Læs mere Hvilke typer arbejde omfattes af gæsteprincippet?

Et godt udgangspunkt

Det er den første refleksion, når vi læser “Betænkningen om Ekspropriation efter Planloven” (Betænkning 1569) der udkom d. 12. juni 2018. I COWI er vi glade for ekspropriation, ikke fordi vi ikke anerkender og forstår, hvor voldsomt ekspropriation kan opleves som indgreb, men fordi det er en enkel og velreguleret proces til areal- og rettighedserhvervelse, […]

Læs mere Et godt udgangspunkt

Betaling for prøvegravninger – en udvidelse af gæsteprincippet?

Gæsteprincippet igen Det er i lovgivningen – blandt andet vejloven – og adskillige gange i retspraksis fastslået, at gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende fortolkningsregel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at – når der ikke er aftalt andet […]

Læs mere Betaling for prøvegravninger – en udvidelse af gæsteprincippet?

Urban jordfordeling – optimér fortætning og frigør mere værdi på byens arealer!

Byerne vokser og befolkningstætheden øges. Derfor er rigtig anvendelse af byernes arealer et vigtigt element i udviklingen. Når vi udvikler vore byer, er vi blevet gode til at tænke bæredygtigt ved f.eks. genanvendelse af regnvand, klimasikring, tænke i byrum og intelligent trafikafvikling. Imidlertid kan et fokus på det, vi i COWI kalder urban jordfordeling, ofte […]

Læs mere Urban jordfordeling – optimér fortætning og frigør mere værdi på byens arealer!