De kære panthavere

Panthaversamtykke ved kommunal ekspropriation Der er ofte pant i ejendomme, som skal håndteres, når en ejendom overdrages helt eller delvist. Dette er også tilfældet, når overdragelsen sker ved ekspropriation. Ved ekspropriation efter vejloven ligger beskyttelsen af panthaverne i processen i vejlovens § 119. Panthaverne er ikke sikret mere end den ekspropriationserstatning, der tilkommer ejeren. Det […]

Læs mere De kære panthavere

Rigtige løsninger på afveje

Man påstår, at kærlighed ikke kender nogen grænser. Det samme kan indimellem siges om anlægsprojekter. I hvert fald når det gælder placeringen af ledninger i forhold til matrikelskel. Et grundprincip for anlægsprojekter er, at man skal forstyrre sin omgivelser mindst muligt. Det er faktisk en del af nødvendighedskravet i Grundlovens § 73, nemlig at man […]

Læs mere Rigtige løsninger på afveje

Dækker vejloven Dækmanden?

I forrige indlæg skrev vi om begrebet fuldstændig erstatning, herunder at der faktisk er tab, som man ikke har krav på erstatning for. I 2019 åbnede Metro Cityringen for passagerer, men anlægsarbejderne stod på i adskillige år inden. En principiel sag om erstatning og vejadgang har verseret siden 2014 og er for nylig blevet afgjort […]

Læs mere Dækker vejloven Dækmanden?

Gå hjem møder om vejsyn

Vejsyn kan være tidskrævende og ofte besværliggøres de af et dårligt naboskab. Det stiller store krav til vejmyndighedens viden om lovgivningen og processen. Små fodfejl kan få stor betydning. COWI inviterer derfor til faglig eftermiddag om vejsyn, hvor vi sætter fokus på praktiske virkemidler og typiske faldgruber i sagsbehandlingen og lovgivningen. Vi belyser også betydningen […]

Læs mere Gå hjem møder om vejsyn

Ledninger i nedlagte vejarealer

Hvad sker der med ledningers rettigheder, når vejarealer nedlægges? Når allerede udviklede områder skal videreudvikles, f.eks. efter etablering af et større infrastrukturanlæg, opstår der ofte den problemstilling, at vejarealer bliver til overs. I sådanne situationer vil vejmyndigheden som en naturlig del af deres myndighedsudøvelse have pligt til at overveje at nedlægge veje, som ikke længere […]

Læs mere Ledninger i nedlagte vejarealer

Ny anvendelse af ældre oversigtsarealer

Navnlig i Syddanmark, men også mange andre steder, findes der langs offentlige veje oversigtsarealer, som er reserveret for længe siden, og som i matriklen er udskilt som vejarealer. Over tid kan disse arealer være blevet taget i brug af private lodsejere til private formål, som f.eks. haveareal eller lignende. Ved realisering af nye vejprojekter som […]

Læs mere Ny anvendelse af ældre oversigtsarealer