VEJforum 2022: netværk der binder samfundet sammen

glædelig jul og godt nytår fra treoghalvfjerds

Året store sammenkomst i vejbranchen, Vejforum, løb af stablen for et par uger siden. COWI deltog, både som udstiller, indlægsholdere og deltager i de mange spændende indlæg og netværk.

Bæredygtighed var ikke overraskende den røde tråd i årets program, hvilket også var et af de temaer, der skød årets Vejforum i gang. Anlæg og drift af veje står over for udfordringer og nye løsninger for at reducere ressourceforbruget, miljøbelastningen og vilkårene for mennesker og natur.

Hvis du ikke selv deltog i Vejforum, eller hvis du kun kunne være ét sted ad gangen, har vi samlet et par nedslag i årets program.

ladeinfrastruktur

Der sættes strøm til bilparken i uhørt tempo. Håndbogen ”Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur for elbiler” skal hjælpe kommuner, regioner og private med konkrete vejledninger for fysisk planlægning og etablering af infrastruktur til elbiler, idet det vil være en stopklods for udviklingen, hvis der ikke er den nødvendige ladeinsfrastruktur til at servicere elbilerne. Håndbogen omhandler dog alene vejledning for etablering af ladeinfrastruktur for personbiler på offentlige arealer. Der vil i tilknytning til håndbogen blive udarbejdet et sæt udbudsparadigmer.

Thisted Kommune delte sine erfaringer med udbud af opsætning af offentligt tilgængelige elladestandere i kommunen. Udfordringen i Thisted Kommune er, at der dels er Thisted by, hvor benyttelsen af de offentligt tilgængelige elladestandere vil være konstant hen over året og dels mindre byer som Klitmøller, Nørre Vorupør og Agger, hvor benyttelsen af de offentligt tilgængelige ladestandere er meget mere sæsonpræget og primært ligger i sommermånederne.

Region Hovedstaden og Copenhagen Electric (videnscenter) har lavet en foranalyse for at se nærmere på forskellige ”ladeaktørers” behov for ladning, herunder at anskueliggøre om man ved etablering af ”strategiske ladehubs” kan tilgodese flere typer af såvel private samt erhvervsmæssige ”ladeaktører” og derved sikre en højere udnyttelsesgrad af ladeanlæggene. Indlægget præsenterede et projekt med forsøg med at booke en ladestander via en app, så man ikke kører forgæves rundt og leder efter en plads.

LER 2.0, ledninger og gæsteprincippet

Ledningsejerregistret er opgraderet til version 2.0. Styrelsen for Dataforsyningen og Infrastruktur og Landinspektørfirmaet LE34 fortalte om det nye LER 2.0’s betydning for graveaktørerne. LER 2.0 indeholder standarder for hvordan ledningsoplysningerne skal leveres, samt hvor hurtigt oplysningerne skal leveres (inden for 2 timer mod tidligere op til 5 dage). LER 2.0 er trådt i kraft og indkøres frem til 1. juli 2023. På nuværende tidspunkt er 12 % af ledningsejerne overgået til LER 2.0. Søgningen i LER 2.0 sker på samme måde som hidtil.

Det var også muligt at høre nærmere om, hvor krævende en opgave gravetilladelser reelt er. Fra en stor kommune som Odense kunne man bl.a. høre, at der er 4-5 medarbejdere fuldtidsbeskæftiget med at udstede gravetilladelser og følge op på dem. Den administrative del, herunder administration af tidsfrister og vilkår, fylder det meste. I Odense og andre kommuner drømmer man sandsynligvis om at have mere tid til opfølgende tilsyn.

Der er har været travlhed hos domstolene i 2022. 3 nye domme præciserer forståelsen af gæsteprincippet:  Aalborg Kloak (U2022.1635H), Holstebromotorvejen (U2022.2004H) der begge vedrører eksisterende ledninger og deklarationsfortolkninger, samt Krigers Flak (U2022.1590H) der vedrører anbringelse af nye ledninger med deklaration. Vi har tidligere omtalt disse domme her på Treoghalvfjerds.

Parkering på private fællesveje

I mange byer er parkering et evigt aktuelt samtaleemne. Men hvordan er det på de private fællesveje? Louise Heilberg fra Bech-Bruun ridsede problemstillingen op:  Hvem må bestemme over parkeringspladser på private fællesveje? Er det kommunen, politiet, vejens ejer eller de tilstødende grundejere? Da der i nogen kommuner skæres ned på antallet af offentlige parkeringspladser, og da det vil kunne opfattes som en parkeringsreservation, hvis du som grundejer opsætter en ladestander langs en privat fællesvej, er emnet særligt aktuelt lige nu. Hvornår må og hvornår skal kommunen bestemme? Kan man reservere en parkeringsplads til sin ladestander, hvis man bor på en privat fællesvej? Hvem må opkræve betaling for overtrædelser af de parkeringsbestemmelser, der er på vejen? Mange spændende spørgsmål at tage stilling til.

Store anlægsprojekter

Meget store anlægsprojekter har deres egen dynamik og egne, særlige udfordringer.

Odense Kommune har som vejmyndighed haft sit at slås med i forbindelse med anlæg af Odense Letbane, en bybane gennem gågader, beboelsesgader m.v., der blev taget i drift 28. maj 2022. De valgte løsninger har i nogle tilfælde været utraditionelle. Driftserfaringerne fra det sidste halve år har vist, at støj, gravearbejde og trafikafvikling fylder meget og fortsat forventes at ville gøre det.

Hærvejsmotorvejen på langs ad Jyllands højderyg er i støbeskeen. Første bid er en motorvej forbi Viborg fra Klode Mølle til Løvel. Før en motorvej bygges, skal der laves en miljøkonsekvensvurdering, der dels består af skitsering af mulige linjeføringer og siden undersøgelser vedrørende natur og miljø for den valgte løsning. Der er udarbejdet dels et høringsnotat og et statusnotat til forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035. Forligskredsen skal træffe beslutning om, hvilken linjeføring der skal arbejdes videre med.

Femern Bælt forbindelsen er et i alle henseender enormt projekt. Adm. direktør Henrik Vincentsen fortalte om kontrakter i milliardklassen og de innovative, tekniske løsninger, der skal afveje bæredygtighed og hensynet til anlæggets levetid på mindst 120 år.

Perspektiv

Her på Treoghalvfjerds noterer vi os, at hjulene ikke står stille. Vores infrastruktur udbygges til stadighed, og der arbejdes bordet rundt på at finde løsninger, der sætter bæredygtighed, miljø og mennesker i højsædet. Nogle gange må der tages nye, uprøvede løsninger i brug. Selvom årets Vejforum ikke satte så meget fokus på spørgsmål om arealer og rettigheder, er der ingen vej udenom: Næsten alle former for ny infrastruktur kræver en aktiv indsats, hvor håndtering af den private ejendomsret i form af arealer og rettigheder er en del af løsningen.

Treoghalvfjerds ønsker alle vores læsere en glædelig og et godt nytår.

Vil du vide mere?

Mette Kjærsgaard Jensen, landinspektør, mtjn@cowi.com,
mobil 4176 4617

Anne Blak Eskjær Mathiesen, cand.jur. senior specialist, aemn@cowi.com,
mobil 4176 0060

Mads Sanddal Jeppesen, landinspektør, teknisk chef, msje@cowi.com,
mobil 2469  6642

Karina Anna Petersen, landinspektør, markedschef, kapt@cowi.com,
mobil 4176 4681

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s