Førerløse S-tog forudsætter også en kyndig areal- og ejendomsretlig hånd på rattet

Overalt i samfundet er vi i disse årtier vidne til, at flere og flere opgaver løses ved hjælp af computere, robotteknologi og andre hjælpemidler. Vi ser det eksempelvis i Københavns Metro, som i godt 2 årtier har kørt førerløst. Det har sine åbenlyse fordele da det øger driftssikkerheden og regulariteten. I de senere år har […]

Læs mere Førerløse S-tog forudsætter også en kyndig areal- og ejendomsretlig hånd på rattet

Kortdage 2022 – kort og godt

Geoteknologi og geodata Efteråret byder på en række af faglige aktiviteter og konferencer, hvor Kortdage er en af dem. Kortdage stiller skarpt på de nyeste tendenser og udviklingen inden for geoteknologi og geodata og giver et godt indblik i hvordan disse udnyttes i relation til den grønne omstilling, klimatilpasning, forsyning, trafik, byplanlægning og digitalisering, for […]

Læs mere Kortdage 2022 – kort og godt

De kære panthavere

Panthaversamtykke ved kommunal ekspropriation Der er ofte pant i ejendomme, som skal håndteres, når en ejendom overdrages helt eller delvist. Dette er også tilfældet, når overdragelsen sker ved ekspropriation. Ved ekspropriation efter vejloven ligger beskyttelsen af panthaverne i processen i vejlovens § 119. Panthaverne er ikke sikret mere end den ekspropriationserstatning, der tilkommer ejeren. Det […]

Læs mere De kære panthavere

EN UALMINDELIG OMVEJ TIL TOTALEKSPROPRIATION

Vestre Landsret har tidligere i år truffet afgørelse i en usædvanlig sag fra Norddjurs Kommune, hvor en landbrugsejendom i realiteten skiftede ejer tre gange, inden sagen fandt sin endelige afgørelse. Sagen sætter fokus på taksationskommissionernes beføjelser i forhold til at efterprøve grundlaget for – og dermed lovligheden af – en ekspropriation. Baggrunden Norddjurs Kommune besluttede […]

Læs mere EN UALMINDELIG OMVEJ TIL TOTALEKSPROPRIATION

Det jeg ejer, ejer jeg?

I en hverdag der ruller af sted med fart på alskens ejendomsretlige opgaver. Ikke mindst i en tid med en hastigt voksende dagsorden for en grøn omstilling af samfundet, med håb om en bæredygtig fremtid, hvor mennesker kan trives i et sundt miljø og stabilt klima, er det nu og da tid til at tænke […]

Læs mere Det jeg ejer, ejer jeg?

Rigtige løsninger på afveje

Man påstår, at kærlighed ikke kender nogen grænser. Det samme kan indimellem siges om anlægsprojekter. I hvert fald når det gælder placeringen af ledninger i forhold til matrikelskel. Et grundprincip for anlægsprojekter er, at man skal forstyrre sin omgivelser mindst muligt. Det er faktisk en del af nødvendighedskravet i Grundlovens § 73, nemlig at man […]

Læs mere Rigtige løsninger på afveje