Dit, mit eller vores jord – hvem har ejendomsretten?

I en dom fra højesteret af 3. februar 2023 om ejendomshævd, nåede Højesteret frem til, at tre villaejere ikke havde vundet ejendomshævd på en del af et kommunalt beplantningsbælte mellem et industriområde og et villaområde.

Arealet var af villaejerne blev inddraget over 40 år før kommunen bad ejerne om at stoppe brugen af arealet og parterne var under sagen enige om, at villaejerne var bekendt med, at arealerne tilhørte kommunen, da de inddrog dem i deres haver og at kommunen ikke havde rådet over arealerne siden beplantningsbæltets etablering.

Højesteret fastslog, at der som udgangspunkt ikke kan vindes ejendomshævd efter Danske Lov 5-5-1, hvis den rådende på tidspunktet, hvor den pågældende begyndte at råde vidste, at arealet tilhørte en anden.

Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis det godtgøres, at den rådende i en periode på min. 20 år havde grund til at tro, at ejer havde opgivet ejendomsretten eller var indstillet på at opgive ejendomsretten.

I sagen fandt Højesteret, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne fravige udgangspunktet og villaejerne havde derfor ikke vundet ejendomshævd.

Højesteret lagde vægt på følgende i vurderingen:

 • Villaejerne kunne let have spurgt kommunen, om de kunne overtage arealerne (hvilket de ikke havde gjort).
 • Kommunen havde ikke haft anledning til at føre tilsyn med eller råde over arealerne.
 • Ved etableringen havde kommunen forudsat, at det ikke var nødvendigt med vedligeholdelse i en årrække.
 • Ingen tilkendegivelser fra kommunen, der kunne opfattes som om kommunen var indstillet på at opgive sin ejendomsret.

Det forhold, at kommunen i alle årene ikke gjorde villaejerne opmærksom på, at de inddragne arealer tilhørte kommunen, kunne ikke i det konkrete tilfælde føre til, at der var skabt en berettiget forventning hos villaejerne om, at kommunen var indstillet på at opgive ejendomsretten.

Højesteret henviser til en ældre højesteretsdom fra 1931, hvilket gør præjudikatsværdien stærk (det vil sige, at dommen har stor betydning for senere afgørelser af lignende karakter). Derudover slår dommen fast, at hvis der ikke kan peges på konkrete omstændigheder, som har givet den rådende en berettiget forventning om, at ejeren har opgivet sin ejendomsret, så må udgangspunktet fastholdes og den rådende vinder ikke ejendomshævd.

Det er altid godt at få højesterets vurdering og ikke mindst når det handler om danske lov, som er fra 1683.


Hvis du har brug for mere viden om hævd så kontakt os endelig:

Anne Blak Eskjær Mathiesen, Cand.jur., Senior specialist, aemn@cowi.com, 4176 0060

Mads Sanddal Jeppesen, Landinspektør, Teknisk chef, msje@cowi.com, 2469 6642

2 kommentarer til “Dit, mit eller vores jord – hvem har ejendomsretten?

 1. Højesteretsdommen er bemærkelsesværdig på flere måder.
  Der var syv enige dommere med bla. Højesterets præsident, Jens Peter Christensen og Søren Mørup.
  Dommen henviser til U.1932.39H, der handler om manden der kom forbi et areal i Nørresundby og dyrkede arealet i mere end 20 år. Vel ikke helt sammenlignelig.
  Endelig rokker dommen lidt ved god/ond tro begrebet. Hævd forudsætter ikke god tro, men når det er offentlige arealer, er der åbenbart et skred i gang.

  Like

 2. Kære Hans Faarup. Tak for dit svar, Hævd er ikke altid det nemmeste begreb at forstå og forklare. Og når Højesteret begynder at rokke ved begreberne, så gælder det om at læse både mellem og på linjerne.

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s