Kortdage 2022 – kort og godt

Geoteknologi og geodata

Efteråret byder på en række af faglige aktiviteter og konferencer, hvor Kortdage er en af dem. Kortdage stiller skarpt på de nyeste tendenser og udviklingen inden for geoteknologi og geodata og giver et godt indblik i hvordan disse udnyttes i relation til den grønne omstilling, klimatilpasning, forsyning, trafik, byplanlægning og digitalisering, for blot at nævne nogle af de mange veletablerede og fremspirende anvendelsesområder.

Kortdage er normalt velbesøgt af aktører med interesse for GIS og geodata, og i år var ingen undtagelse. Kortdage formåede igen at samle omkring 900 deltagere i tre dage i Aalborg fra en mangfoldighed af trofaste faggrupper – landinspektører, geografer, kartografer, biologer, arkitekter, ingeniører og mange flere.  

Sædvanen tro deltog COWI med repræsentanter fra vores afdeling Natur og Arealer. Selv om emner som GIS, geoteknologi og geografiske data kan lyde meget tekniske og langt fra vores ejendomsretlige verden, understøtter geospatiale løsninger i forskellige grader arbejdet med arealer og rettigheder, hvor de fleste projekter har berøring med  stedbestemte og ejendomsrelaterede informationer.

Konferencen med dens ca. 100 oplæg har endnu en gang vist, at anvendelsesmulighederne for GIS og geodata er mange, og de er en integreret del af målsætningen om at skabe bæredygtige og sammenhængende løsninger i fremtiden.

Tredimentionel formidling af projektet Bering-Beder vejen/Giber Ringvej

En af sådanne løsninger, som var præsenteret på Kortdage, er en tredimensionel og virkelighedstro online formidling af projektet Bering-Beder vejen – et ambitiøst vejprojekt i Aarhus Kommune.  COWI var involveret heri og bistod med at gennemfører ekspropriationer, jordfordeling, erstatningsberegning, lodsejerdialog og taksationssager.

Visualiseringen gjorde det muligt at se vejanlægget og følge projektets udvikling gennem tidslinjen inden selve vejen blev en realitet. Løsningen, som er udarbejdet af Rambøll, blev anvendt ikke kun i forbindelse med kommunikation og borgerdialog, men også som et værktøj til at dele projektinformation mellem forskellige fagområder og sikre en nem adgang for alle involverede aktører.

Klimalavbundskortet – Miljøstyrelsen

Et andet GIS-værktøj, der blev introduceret på konferencen, og som vakte opsigt, er Klimalavbundskortet fra Miljøstyrelsen. Det er lavet med det formål at understøtte og effektivisere indsatsen i forbindelse med udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. For COWI, der har stor erfaring med udviklingen af det åbne land og ejendomsmæssige forundersøgelser for lavbundsprojekter, er værktøjet interessant. Værktøjet visualiserer områder, hvor der potentielt kan opnås de største klima- og miljømæssige gevinster ved vådlægning af lavbundsjorder.  Kortet viser ligeledes hvorvidt arealerne er velegnede til etablering af et lavbundsprojekt under eksisterende tilskudsordninger.

Klimalavbundskortet kan blandt andet blive en beslutningsstøtte til private lodsejere og kommuner og kan være med til yderligere at fremme opfyldelsen af de danske klimamål for reduktion af drivhusgasser.

Ejendomsdata og Ejendomsregistre

Ejendomsdata og ejendomsdataregistre var også et velbelyst emne på konferencen og er en vigtig brik i arbejdet med fast ejendom. Det kan dog være svært at holde sig opdateret og orienteret i betegnelser, som er anvendt ved dannelse og registrering af fast ejendom. Bestemt Fast Ejendom (BFE) er et relativt nyt begreb og en ny samlet betegnelse for tre ejendomstyper – jordstykker, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. Betegnelsen blev indført i forbindelse med grunddataprogrammet for at give en entydig identifikation af fast ejendom og for at øge sikkerhed i transaktioner ved ejendommens salg, belåning eller bebyggelse.

Mens overgangen fra jordstykker og ejerlejligheder til BFE foregik relativt smertefrit, var der flere udfordringer med bygninger på fremmed grund. Årsagen til det var, at  registreringen foregår på tværs af flere registre; Matriklen, Tingbogen og BBR. Geodatastyrelsen fortalte om,  hvordan de i samarbejde med LIFA gav området et kvalitetsløft og sikrede en bedre registrering af denne type ejendom, hvilket især blev efterspurgt af den finansielle sektor.

Kortdage 2023

Ses vi på Kortdage 2023, som afholdes i Odense? COWI deltager igen for at få og dele viden om de seneste teknologier, løsninger og konkrete eksempler.

COWI har mange muligheder indenfor kort og GIS løsninger. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

Landinspektør Angelina Ageenko, agag@cowi.com, tlf. 5640 7671

Landinspektør Peter Erbs-Maibing, peem@cowi.com, tlf. 5640 8240

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s