EKSPROPRIATIONS-KONFERENCEN 2022 – ET FAGLIGT FÆLLESSKAB I BRANCHEN

Det var en stor glæde for arrangørerne fra COWI, HORTEN og LIFA, at omkring 100 deltagere den 28. oktober 2022 valgte at møde op til den tredje udgave af Ekspropriationskonferencen, som det i år var LIFA, der på yderst vellykket måde lagde hus og værtskab til.

For COWI, HORTEN og LIFA viser det høje deltagertal for tredje gang i træk, at der er et behov for og et ønske om et forum, hvor fagfolk kan mødes for en dag og udveksle erfaringer og holde sit netværk ved lige indenfor branchen.

Bortset fra regulær kursusaktivitet, har der historisk ikke været mange muligheder for at samle branchens aktører i et forum, der kun handler om ekspropriation og beslægtede emner.

Dagens program afspejlede både klassiske og nye, aktuelle problemstillinger.

Fra Vejdirektoratet, CODEX og HORTEN fik vi indlæg om ledningsomlægninger og gæsteprincippet. Domstolene har været aktive i 2022, hvad gæsteprincippet angår. Mon det slutter med de seneste domme? Det vil nok være optimistisk at tro og med de kommende års anlægsaktiviteter, blandt andet eksemplificeret ved den nye bane over Vestfyn, er der lagt op til nye interessante sager om gæsteprincippets rækkevidde.

Bidraget fra Energinet handlede blandt andet om konsekvenserne af en streng prøvelsespraksis ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvilket medførte pludselig nedlukning af Baltic Pipe gasprojektet med 1.200 personer i sving på byggepladsen. Eksemplet viste, at selvom Energinet havde sørget for at have alle tilladelser på plads inden ekspropriationen, så var det ikke tilstrækkeligt, da klagenævnet af egen drift begyndte at interessere sig for projektets påvirkning af bilag IV-arter.

På klimaområdet viste indlægget om Jyllinge Nordmark fra Mølbak Landinspektører, at individuelle grundejerinteresser let kan komme til at sætte en kæp i hjulet på kystsikringsprojekter, der ellers tjener et stort fællesskab til gavn. Sagen fra Jyllinge Nordmark har været gennem så hård en medfart, at det reelt har været nødvendigt med en lovændring for at bremse strømmen af klager over projektet.

LIFA og COWI kunne berette om sager, hvor spørgsmål om erstatning for forventningsværdi blev aktuelt i forbindelse med ændring af planlægningen. Som bekendt er det normalt erstatningsfrit at ændre planlægningen, men i særlige tilfælde i forbindelse med ekspropriation sker det alligevel, at der må erstattes for forventningsværdi, selvom der ingen planlægningsmæssige forventninger var på selve ekspropriationstidspunktet.

HORTEN og LIFA fortalte om udfordringerne ved henholdsvis domstolsprøvelse og matrikulær berigtigelse af ekspropriationer. Blandt moralerne var, at domstolene fastholder erstatningen i 65% af sagerne. Er det meget eller lidt? Det afhænger vel af perspektivet. En anden konklusion var, at det i forbindelse med den matrikulære berigtigelse kan have stor betydning for omfanget af nødvendige underskrifter, om en arealerhvervelse er gennemført ved ekspropriation eller aftale.

Konferencen kom også omkring et varmt og yderst aktuelt emne, nemlig håndteringen af de over 1.000 individuelle sager om erstatning til minkavlere og følgeerhverv. Fødevarestyrelsen og Bech-Bruun kunne med forskellige synsvinkler fortælle om den omfattende og krævende opgave, der udover den administrative udfordring med at fastsætte erstatningerne selvfølgelig også rummer betydelige personlige og menneskelige vinkler.

Landinspektørforeningen bidrog med en gennemgang af foreningens holdning til den forventede, kommende revision af ekspropriationsprocessen. Foreningens kommentarer har især kredset om det kommunale system, særligt forslaget til det enstregede klagesystem, men den statslige ekspropriationsproces har også fået et par ændringsforslag med på vejen. Foreningens holdning er i øvrigt, at retssikkerheden allerede er høj i forbindelse med ekspropriation.

Perspektiv

Selv inden for et snævert og for mange abstrakt emne som ekspropriation, er der en stor bredde af temaer, der kan samle en bred vifte af bygherrer, landinspektører, advokater og andre rådgivere en hel dag. Der sker heldigvis hele tiden en forfinelse af praksis, og der viser sig også nye behov og områder, hvor ekspropriation kan være nødvendig. Klimasikring og kystbeskyttelse er et godt eksempel. Minksagerne er ikke måske ikke direkte ekspropriation, men der er dog mange lighedspunkter.

ses vi næste år?

Fra COWI, HORTEN og LIFA har vi været så glade for og stolte over de første tre konferencer, at vi har besluttet os for at fortsætte konceptet. Vi glæder os til at tage en ny runde, hvor konferencen afvikles på skift hos de tre virksomheder og håber på at se både tidligere og nye deltagere.

På gensyn i 2023 hos HORTEN.

Mads Sanddal Jeppesen, Landinspektør, Teknisk chef, msje@cowi.com

Anne Blak Eskjær Mathiesen, Cand. Jur., Senior Specialist, aemn@cowi.com

Karina Anna Petersen, Landinspektør, Markedschef, kapt@cowi.com

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s