Ekspropriation som i Christian 8.s tid?

Danmarks første grundlov blev vedtaget i 1849. Men allerede under enevælden og Christian 8. fik vi med jernbaneforordningen af 1845 forløberen for en del af den lovgivning om ekspropriation, vi bruger den dag i dag. Baggrunden var anlæg af de nye jernbaner, og der opstod behov for ekspropriationskommissioner til at gennemføre erhvervelse af arealer til de nye baner. Ordningen har vist sig at være meget levedygtig. Ikke mange andre myndigheder har overlevet så længe som de statslige ekspropriationskommissioner.

Samfundet ændrer sig, og det gør også forståelsen af borgernes rettigheder kontra det offentliges interesser. Ekspropriation er en af kamppladserne og derfor sker der løbende en justering af både proces og anvendelsesmuligheder for ekspropriation.

I 2018 afgav Erhvervsministerens Ekspropriationsudvalg sin betænkning, og siden da er der gennemført en række tiltag for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation. Nu tages det næste skridt, og Transportministeriet har præsenteret første udkast til en helt ny ekspropriationsproceslov, der samler reglerne for det kommunale og det statslige område i én fælles lov. Hensigten er, at borgernes retssikkerhed skal forbedres, og at det hele skal være mere enkelt og overskueligt for borgerne.

For at vende tilbage til jernbaneforordningen af 1845, så er der lagt op til, at statens ekspropriationskommissioner fortsætter nærmest uændret. Det betyder blandt andet altså, at der stadig ikke vil være mulighed for at klage over en statslig ekspropriations lovlighed (bortset fra til domstolene). Hvis man skal være lidt fræk, er det måske et levn fra enevældens tid, og næppe helt i tråd med tidens “hvor kan jeg klage”-ånd og beskyttelsen af både privatliv og ejendomsret.

Den vigtigste ændring på statens område er, at de nuværende statslige taksationskommissioner nedlægges og erstattes af et helt nyt klagenævn for ekspropriation og taksation.

På det kommunale område sker der markante ændringer. Taksations- og overtaksationskommissionerne nedlægges. De statslige ekspropriationskommissioner får en ny ekstra opgave med at fastsætte erstatningen, hvis kommunerne ikke lykkes med det ved et frivilligt forlig. Det nye klagenævn for ekspropriation og taksation bliver fælles klageinstans for både ekspropriationens lovlighed og for erstatningen.

Lovforslaget indeholder et par markante stopklodser for kommunernes brug af ekspropriation – ikke fordi man begrænser mulighederne for at ekspropriere generelt – men fordi processen simpelt hen bliver mere langstrakt og selve erstatningsprocessen skal gennemføres i helt nyt setup. En betydelig mere langstrakt proces vil konflikte med flere forhold, f.eks. retssikkerheden for borgerne i form af en længere periode uden afklaring og dermed mulighed for at disponere, og tilsvarende må der forventes konflikter med udbudsprocesser, hvor både budgetter og vedståelsesfrister påvirkes.

Desuden er det tilsyneladende i fremtiden kun lodsejerne, men ikke kommunen, der kan klage over erstatningen til det nye klagenævn, når erstatningen er fastsat af ekspropriationskommissionen.

En lang række interessenter, herunder forskellige faglige organisationer og rådgivere, har nu afgivet de første kommentarer til udkastet til den nye lov. Herefter skal lovforslaget finpudses i den kommende tid. Den proces ser vi frem til at følge og forhåbentligt være en del af.

I COWI synes vi, at der er et stykke vej endnu, før man med sikkerhed kan sige, at den foreslåede proces bliver enklere, mere forståelig og medfører højere retssikkerhed for borgerne end den nuværende. Vi tror, at man vil kunne komme langt ad andre veje, f.eks. bedre vejledning til borgerne om principperne for erstatning ved ekspropriation.

For mange kommer det som en overraskelse, at grundlovens begreb “fuld erstatning” udlægges anderledes af taksationskommissioner og domstole end af ejendomsmæglere og ejerne selv. Det er anledning til mange bristede forventninger.

Vi skal ikke lovgive om erstatningens størrelse – det vil kun åbne en ladeport for alle mulige tvivls- og grænsetilfælde. Men vi skal blive bedre til at forklare, hvordan retstilstanden er.

En anderledes ekspropriationsproces er ikke nødvendigvis det samme som en bedre ekspropriationsproces.

Vil du vide mere?

Fagchef Mads Sanddal Jeppesen, msje@cowi.com, +45 5640 6642, LinkedIn

Udviklingschef Morten Krebs, mtk@cowi.com, +45 5640 1047, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s