Augmented Reality – det virker sgu!

Det er altid godt med nyt grej, men før det som standard kommer med i marken, skal vi tjekke og dobbelttjekke at grejet virker, som vi ønsker – og det gør det. I COWI har vi længe set potentialet i AR (Augmented Reality) til borgerinformation, for eksempel i forbindelse med åstedsforretninger, og nu har vi fået vores første hands on erfaringer.

Efter de første udfordringer/børnesygdomme er overstået, har vi i den seneste tid haft vores udstyr (Trimble SiteVision) med til lodsejersmøder, møder med kunder samt besigtigelsesforretning ifbm. statslig ekspropriation. Den samlede konklusion er, at det fungerer virkelig godt som visualiseringsværktøj. Det fungerer for eksempel rigtig godt at kunne overdrage udstyret til en lodsejer eller kommissionsmedlem, der intuitiv begynder at bevæge sig rundt og får dannet et realistisk indtryk af, hvordan det fremtidige anlæg kommer til at se ud, netop på vedkommendes ejendom. Nu er det muligt interaktivt at bevæge sig rundt i og omkring modellen og se det fremtidige anlæg.

Visualisering af ny vej.

Udstyret fungerer særligt godt i de situationer hvor det eksisterende terrænforhold ændres som følge af anlægsprojektet. Det kan være svært at forestille sig hvordan den fremtidige udsigt, niveauforskelle eller terrænhældninger bliver i fremtiden – særligt her har udstyret sine styrker, da det kan være med til at afklare og feje eventuelle usikkerheder af banen.

Det fremtidige anlæg, hvad enten det er et vejanlæg, bygninger eller lignende tegnes ofte i 3D. Hvis en sådan model findes, er det en forudsætning at den er georefereret, altså stedbestemt, så modellen kan placeres korrekt med udstyrets præcisions GPS – der arbejder med en langt højere nøjagtighed end hvad en almindelig smartphone kan præstere.    

Ved brug af udstyret skal man imidlertid være opmærksom på en række udfordringer:

Tilstrækkelig præcision af både udstyr og signal, 3D-modellernes omfang og disses begrænsninger, og ikke mindst lodsejerens træning i at kunne se og fortolke den viste 3D-model.

Ved større forsamlinger kan det være en udfordring at alle tilstedeværende parter ikke kan se visualiseringen på en lille skærm. Dette har vi løst ved at streame visualiseringen på en større touchskærm monteret i en dertil indrettet bil, eller en tabletcomputer hvis vi skal længere ud i marken – det giver flere mulighed for at følge med. 

Vi er i COWI kommet et godt skridt af vejen, og bliver flere erfaringer rigere i løbet af 2020. Vi har imidlertid allerede nu så gode tilbagemeldinger, at vi forventer at det inden længe vil være en integreret del af vores møder med borgere og beslutningstagere – for ikke at tale om de mange muligheder det giver i forbindelse med byggeri og anlæg, i forbindelse med tilsyn etc.

I COWI fortæller vi gerne om vores oplevelser og deler ud af vores erfaringer. Vi er stærkt overbeviste om, at dette er en del af fremtiden.

Vil du vide mere…

Jens Ulstrup Mortensen, jemt@cowi.com, +45 5640 3587, LinkedIn

Peter Erbs-Maibing, peem@cowi.com, +45 5640 8240, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s