Case closed – Skovgårdsvej i Vejen åbner igen

Danmarks uden sammenligning mest omtalte ekspropriationssag i 2018 og 2019 ser ud til at have fundet en foreløbig afslutning.

Skovgårdsvej i Vejen Kommune ryddede alle forsider og blev breaking news, da Vejen Kommune vedtog at gennemføre en ekspropriation efter vejloven til et vejanlæg, der allerede var anlagt. Højesteret havde i september 2018 konstateret, at den første ekspropriation efter Banedanmarks elektrificeringslov ikke var lovlig. Elektrificeringslovens hjemmel til ekspropriation kunne simpelt hen ikke udvides til et helt nyt kommunalt vejanlæg, der lå mange hundrede meter fra den gamle vej og bro, som det skulle afløse.

Vi har tidligere skrevet om konsekvenserne af Højesterets afgørelse her på bloggen

Efter Højesterets dom tog sagen en dramatisk drejning, da grundejeren under stor mediebevågenhed afspærrede vejen med grus og halmballer.

Derefter gennemførte Vejen Kommune en ekspropriation efter vejloven i begyndelsen af 2019. Åstedsforretningen foregik for rullende tv-kameraer, og mange husker, at deltagerne så ud til at have en hård dag på kontoret.

I en 19 sider lang afgørelse har Vejdirektoratet den 23. oktober 2019 slået fast, at Vejen Kommunes nye ekspropriation efter vejloven var lovlig.

Det siger sig selv, at Vejdirektoratet har været meget grundige med at vende hver en sten i sagen. Det er da også lidt af en sjældenhed, at en afgørelse i en klagesag går så grundigt til værks med de forvaltningsretlige grundbegreber inden for ekspropriation, herunder habilitet, nødvendighedskravet, aktualitet (til trods for at vejen allerede var anlagt), saglighed, proportionalitet og begrundelse.

Vejdirektoratet skriver klart, at kommunen kan lovliggøre det ulovlige forhold (Skovgårdsvej) ved at gennemføre en ekspropriation efter vejloven – hvis Vejen Kommune vel at mærke kunne have eksproprieret til vejen i 2014. Og det konkluderer Vejdirektoratet altså, at Vejen Kommune kunne.

 

Ekspropriation er stadig et stærkt og relevant værktøj

Fredag den 1. november 2019 holder HORTEN, LIFA og COWI en konference om ekspropriation. Det gør vi fordi, der er behov for, at fagfolk og politikere mødes og udveksler erfaringer om, hvad der fungerer og hvad der kan forbedres.

Det er svært at forestille, at vi skulle kunne udvikle Danmarks infrastruktur og byer helt uden ekspropriation. Hjemmel til ekspropriation findes mange steder i lovgivningen og er et værktøj, som Folketinget har givet samfundet til at løse vigtige opgaver, der er så vigtige, at individets interesser bliver nødt til at vige for noget større.

Men vi skal selvfølgelig altid være klar til at diskutere om, at der er noget vi kan gøre bedre. For eksempel har sagen fra Vejen vist, at der er en stor og vanskelig pædagogisk øvelse forbundet med at forklare offentligheden, hvordan det kan gå til, at man kan gennemføre en ny ekspropriation, når den første er dømt ulovlig af selveste Højesteret.

Det er også svært at forestille sig, at sagen fra Vejen skal give anledning til ændringer i regelsættet. Som altid skal man være forsigtig med lovgive ud fra enkeltsager. Det er sket en konkret overfortolkning af hjemlen i elektrificeringsloven; det har domstolene slået fast, og Vejen Kommune har repareret skaden – som Vejdirektoratet skriver det i sin afgørelse.

 

En slutbemærkning om proportionalitet

Der er en formulering i Vejdirektoratets afgørelse, der kan give anledning til et løftet øjenbryn. Vejdirektoratet skriver i forbindelse med gennemgang af proportionalitetsprincippet, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Indgrebet skal således stå i rimeligt forhold til målet, og der skal prøves med det “gode” først.

Vejdirektoratet mener forhåbentlig ikke, at ekspropriation kun er lovlig, hvis der er forsøgt med en frivillig aftale først. Det vil i så fald være en ny udlægning af mangeårig praksis, hvor det har heddet sig, at der ikke er pligt til at forhandle først. I mange tilfælde vil det være illusorisk at gøre forsøg på at indgå en frivillig først.

 

Vil du vide mere?

Mads Sanddal Jeppesen, msje@cowi.com, +45 5640 6642, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s