“… Et af de mest brutale værktøjer…”

” Indgreb i den private ejendomsret er et af de mest brutale værktøjer, vi som forvaltning kan gøre brug af, men det har været nødvendigt for at kunne bygge vejen. Det har vi mødt stor forståelse for, og det er på grund af den store velvilje heldigvis lykkes at finde løsninger, som langt de fleste er tilfredse med. “

Sådan siger rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek i anledning af, at Aarhus Byråd den 28. august 2019 godkendte det endelige projekt for den nye Bering-Beder vej og samtidig endeligt vedtog ekspropriationerne til vejanlægget som COWI har været rådgiver på.

Det er et omfattende projekt. Vejen er ca. 12 km lang og forbinder E45 med Oddervej syd for Aarhus. Vejen er det største vejanlæg, som Aarhus Kommune gennemfører i mange år, måske nogensinde. Ca. 125 ejendomme berøres af vejprojektet og må afstå jord i større eller mindre omfang. 6 ejendomme totaleksproprieres, hvoraf 5 rives ned. Ca. 100 ha jord omlægges i en jordfordeling, der omfatter ca. 25 landbrugsejendomme. Første spadestik tages i begyndelsen af 2020. Der udføres omfattende støjafskærmning og en lang række foranstaltninger til gavn for natur og dyreliv. Vejen forventes at blive benyttet af mellem 15.000 og 20.000 biler i døgnet omkring år 2030.

Det siger næsten sig selv, at et vejprojekt af denne størrelse kun kan gennemføres ved ekspropriation. Og det kan – for at bruge rådmand Bünyamin Simseks ord – opleves som et brutalt forløb, ikke mindst fordi de berørte lodsejere kan føle sig både magtesløse og bekymrede for de forandringer, der kommer til at ske i deres nærmiljø. Nogen skal endda flytte mod deres vilje.

Folketinget og domstolene har udstukket rammerne for ekspropriationsprocessen og udmålingen af erstatning. Ekspropriation er underlagt demokratisk kontrol, og i Bering-Beder vejens tilfælde har hele fire medlemmer af Byrådet deltaget i åstedsforretningerne og været garant for at lodsejernes bemærkninger og bekymringer er blevet båret hele vejen ind i byrådssalen.

Erfaringerne fra Bering-Beder vejen viser ikke, at den kommunale ekspropriationsproces skulle være specielt dårligt fungerende. Det indtryk kan man ellers godt få, når man følger diskussionerne i forlængelse af Djurhuus-udvalgets betænkning, der kom for et års tid siden. Det handler frem for alt om, at kommunerne griber opgaverne professionelt an og betragter ekspropriation som mindst lige så vigtigt et emne som projektering, udbud, tilsyn og hvad et vejprojekt ellers består af. Og det hjælper vi gerne med.

 

Vil du vide mere?

Mads Sanddal Jeppesen, msje@cowi.com, +45 2469 6642, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s