Anvendelse af BIM for arealer

shutterstock_201119222.jpg

Den hastige udvikling af teknologi stiller nye krav til alle, der arbejder med arealer, bygninger, drift og ejendomsinvestering.

BIM – Building Information Modelling – er et vigtigt værktøj i bygge- og anlægsbranchen, hvor det har været anvendt i årevis.

For de faggrupper, der beskæftiger sig med arealer og ejendomsdannelse, og som i mange år har opfattet verden i 2D, så kommer BIM til at give nye muligheder og udfordringer, som vi skal forholde os til.

BIM er blandt andet en 3D model med en række data og features tilknyttet, så tilbuds- og anlægsfasen og ikke mindst i driftsfasen kan analyseres effektivt. BIM medfører, at alle parter hele tiden har adgang til de relevante data og kan vurdere og justere projektet både på kontoret og i marken.

BIM anvendes også til f.eks. infrastruktur, hvor data om terræn registreres. Det giver mulighed for også at registrere begrænsede rettigheder (typisk servitutter), men den juridiske vurdering af de retlige begrænsninger, fremgår ikke umiddelbart af BIM. Det medfører, at landinspektører, tegnere og andre faggrupper må bidrage løbende i et projekt og agerer aktiv sparringspartner for alle parter løbende i processen i takt med, at der sker ændringer og tilpasninger.

Konsekvensen af begrænsninger og rettigheder for arealerne må vurderes hver gang, der sker en ændring.

Det lineære forløb, der tidligere karakteriserede processen fra tanke til proces til resultat er nu afløst af et langt mere komplekst forløb, hvor alle bidrager løbende med værdifulde data i takt med, at projektets forudsætninger, teknologi og omverden ændrer sig.

 

BIM

BIM (Building Information Modelling) medfører, at der skal tænkes i 3D frem for 2D, og at hele processen skal gentænkes, hvis der sker ændringer undervejs. De situationer, hvor As Built-tegningerne byder på overraskelser i forhold til det projekterede, bliver dermed sjældnere.

BIM danner dermed også basis for en god og sund økonomistyring undervejs. Det er de indmeldte data, der afgør projektets økonomiske realiserbarhed, og holder projektet på sporet. Derfor er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at de indmeldte data er valide og har en direkte sammenhæng med andre data.

Det stiller krav til, at BIM løbende fordres med relevante data, og at gamle data opdateres og kasseres, hvis de ikke længere er korrekte. Det medfører, at alle skal være datakritiske og have et overblik over, hvornår der skal sige til eller fra ved projektering og ændringer.

 

BIM i organisationer

BIM udfordrer ressourceforbruget i enhver organisation, da det er tidskrævende at sætte sig ind i, hvad der skal registreres og hvorfor. Tillige skal processen gennemtænkes fra start til slut og sammenhænge med andre faggruppers data skal analyseres løbende.

Selvom BIM har været standarden i bygge-og anlægsfasen i mange år, så er værdien af teknologien afhængig af, at flere faggrupper melder ind og bruger BIM som en fælles løsning. Derfor er det nødvendigt, at også faggrupper, der beskæftiger sig med arealer og rettigheder også byder ind og får de nye teknologier ind i arbejdet.

Vores landinspektører, tekniske designere, jurister og økonomer har kendskab til arbejdet med BIM og kan hurtigt vurdere konsekvensen af projekttilpasninger. Vi er meget erfarne sparringspartnere i hele bygnings- og anlægsprocessen og fortæller gerne om vores oplevelser og tilgange til BIM.

 

Kontakt meget gerne for mere information:

Morten Krebs, mtk@cowi.com, +45 2331 3407, LinkedIn

Martin Korgaard, makd@cowi.com, +45 2179 9028, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s