Højesteret giver endnu engang førstehjælp til Gæsteprincippet

I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af motorvej mellem Herning og Holstebro, var det nødvendigt at gennemføre arbejder vedrørende en række eksisterende ledninger beliggende på private arealer.

Ledningerne var alle anbragt i henhold til servitutter stiftet på privatretligt grundlag. For Højesteret handlede sagen om, hvorvidt det var ledningsejerne eller Vejdirektoratet som arealejer, der skulle afholde udgifterne til ledningsarbejderne.

Højesteret behandlede den 15. marts 2022 sagen om Holstebromotorvejen. Det giver anledning til at fremhæve fire forhold, nemlig: gæsteprincippet, ensidig ejerdisposition, vederlagets størrelse og bevisbyrde – med andre ord så samler højesteret – igen – op på de grundlæggende spilleregler for gæsteprincippet.

Gæsteprincippet:

Højesteret gentog definitionen af gæsteprincippet, som blev lagt fast i Motorring 3 dommen fra 2009. Højesteret tilkendegav, at gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, som finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom.

Gæsteprincippets anvendelsesområde, er derfor tilfælde, hvor der er indgået en aftale, uden vederlag og hvis andet ikke fremgår eller kan udledes af aftalen.

Ensidig ejerdisposition:

Nogle af ledningerne var anbragt af Holstebro Kommune, som på tidspunktet for ledningerne anbringelse både var arealejer og ledningsejer. Ledningerne var sikret med servitut.

Højesteret fastslog, at en at en ensidig disposition, hvor arealejer og ledningsejer er den samme, ikke er en aftale. Her er formodningen, at en servitut om sikring af ledninger har til formål at fastslå, at ledningsejeren ikke skal betale for ledningsomlægninger, der sker på arealejers foranledning på et senere tidspunkt, hvor der ikke længere er identitet mellem arealejer og ledningsejer. Hvis dette udgangspunkt skal fraviges, kræver det særlige holdepunkter.

Vederlagets størrelse:

Det har været genstand for gentagne drøftelser, om størrelsen på vederlaget har en betydning for om gæsteprincippet finder anvendelse, eller om det er tilstrækkeligt til at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, at der er betalt vederlag.

Med Holstebromotorvejsdommen har Højesteret slået fast, at størrelsen på vederlaget er uden betydning. Hvis der er aftalt et vederlag, er udgangspunktet, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse. Det er op til arealejeren at bevise, at vederlaget ikke er betaling for, at ledningen ikke skal ligge på gæstevilkår. Det kræver klare holdepunkter, hvis arealejer skal kunne bevise dette.

Højesteret bemærker samtidig, at det er uden betydning, om det kan godtgøres, at vederlaget faktisk er betalt.

Bevisbyrde:

I Vintapperrampedommen fra 2015 var der tale om en aftalt standardservitut og der var ikke betalt erstatning. Højesteret tilkendegav, at det er ledningsejer, der har bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse af gæsteprincippet. Når arealejeren ikke har modtaget vederlag, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt undergives en indskrænkende fortolkning.

Dette har Højesteret med Holstebromotorvejsdommen nuanceret og der er derfor ikke i alle tilfældes ledningsejers bevisbyrde.

I tilfælde hvor ledningsservitutten er pålagt ved en offentligretlig kendelse, en ensidig ejerdisposition eller der er betalt vederlag, er det formodningen, at arealejer, skal betale for en omlægning. Hvis Arealejeren mener, at ledningen ligger på gæstevilkår, er det arealejeren, der skal bevise, at det er tilfældet.

Dermed er det vores vurdering at vi nu står et godt sted i forhold til den fremadrettede forståelse af gæsteprincippets betydning og tolkning af de eksisterende vilkår for ledninger, uanset hvordan retten til ledningens tilstedeværelse er stiftet.

Hvis du alligevel  vil  vide mere eller har brug for rådgivning i forbindelse med ledningsomlægninger og vilkår for ledningers placeringer i arealer og veje, så er du velkommen til at kontakte os:

Anne Blak Eskjær Mathiesen, Cand. Jur., Senior Specialist, aemn@cowi.com.

Mads Sanddal Jeppesen, Landinspektør, Sektionsleder, msje@cowi.com.

Morten Krebs, Landinspektør, Udviklingschef, mtk@cowi.com

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s