Fastsættelse af erstatning i helt, helt, helt særlige tilfælde

Greenland

Hos COWI gør vi meget ud af at overholde de fem kernedyder: Integritet – Respekt – Uafhængighed – Faglig dygtighed – Frihed.

Disse arbejder vi altid ud fra og således også ved ekspropriation. Imidlertid kan det i helt særlige tilfælde være meget vanskeligt at fastsætte erstatning ved ekspropriation, og der kan også følger visse etiske overvejelser med, som kan medføre, at COWI må anbefale en anden løsning.

Konkret fik vi umiddelbart før jul til opgave at ekspropriere et værksted og en vognmandsforretning, som tilhører en yderst prominent, rødklædt herre, der er kendt fra medierne, og som tilsyneladende kun arbejder en enkelt dag om året.

Virksomheden kunne ikke umiddelbart flyttes og etableres et andet sted i Kongeriget. Spørgsmålet var indledningsvist, om der forelå tilladelse til at drive den form for virksomhed fra ejendommen. Det blev fremført som støtte for påstanden, at der ikke havde været indsigelser i mands minde og dermed var der tale om stiltiende accept fra myndighederne side, idet både myndighed og privatpersoner var trofaste kunder og dermed måtte være vidende om virksomheden.

Da vi forsøgte at fastslå ejerskabet af ejendommen, var tingsbogsoplysningerne ikke til megen hjælp og værre blev det, da der ikke kunne fremvises de rette byggetilladelser og ibrugtagningstilladelse for ejendommen. Imidlertid mente ekspropriationsnissen, at hvis der ikke kunne opnås tilladelse på eksisterende plangrundlag, så kunne der opnås dispensation!

Opgørelse af erstatningen hvilede på en overvejelse af, om Højesterets anviste Faktor-10-model fandt anvendelse, eller om der skulle anvendes en afkastmodel, herunder særligt, om den egentlige værdi skulle tilpasses til den opfattelse af brugsværdi som tilsyneladende følger med virksomheden. Derudover blev det overvejet om det skulle tillægges betydning, at ejer havde en ganske fremskreden alder og muligheden for at opnå anden ansættelse i erhvervslivet efter en totalekspropriation derfor måtte anses for beskeden.

I erstatningsberegningen var der også fradrag for fordele. Der ville efter ekspropriationen ikke længere være behov for at køre rundt til COWI-ansatte, hvis disse havnede på Den Sorte Liste og dermed ikke længere var en del af ruten. Deri lå en driftsmæssig besparelse, som ikke ellers ville have været til stede og som kunne modregnes.

COWI foreslog også en mere moderne og miljømæssig forsvarlig virksomhedsdrift, der ikke er baseret på at besøge alle hjem gennem skorstenen på en enkelt dag. Vores droner og trafikoptimerende løsninger kunne sagtens være en del af virksomheden fremover, hvorved der ville opnås en besparelse, der tilmed kunne medføre, at COWIs ansatte igen kunne være en del af juleruten.

En ekspropriation vil dog ikke være på programmet førend tidligst i det nye år, hvor lodsejer dog angiver at være bortrejst og derfor ude af stand til at deltage i forretningen. Først mulige tidspunkt vil dermed være 24. december 2019, hvor virksomheden igen er i drift.

Ud fra en samlet vurdering af virksomhedens særstatus i Julelandskabet har COWI anbefalet, at der skal findes en løsning, der hverken indebærer erstatningskøb af et rødnæset rensdyr, optælling af utallige pebernødder eller et mylder af hjemløse nisser.

Julen kommer dermed tilbage igen næste år!

Rigtig glædelig jul ønskes du af hele holdet bag COWI, Arealer & Rettigheder

Anette, Anne, Birgitte, Camilla, Carsten, Carsten, Carsten, Dorthe, Frederik, Henrik, Henrik, Ilse, Jakob, Jakob, Jakob, Jakob, Jan, Jens, Jes, Jesper, Jesper, Jette, Jim, Julie, Kira, Kristian, Lars, Liselotte, Mads, Mads, Majbritt, Malene, Martin, Martin, Mette, Michael, Mie, Morten, Morten, Morten, Nikolaj, Peter, Peter, Richard, Rikke, Roar, Sean, Stine, Søren, Tobias, Ulla & Yoseph.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s