“Undren er begyndelsen til visdom”

web_KragerupGods_RAISFOTO_7886

Citatet tilskrives den græske filosof Sokrates (469 – 399 fvt.), der af Platon blev beskrevet som en radikal tænker, der undersøgte alle problemer til det yderste. Sokrates var en retorisk begavet filosof, der udfordrede folk for at undersøge, om de havde tænkt deres synspunkter helt igennem. I sidste ende førte det til, at Sokrates blev henrettet for samfundsskadelig virksomhed.

Helt så galt går det forhåbentligt ikke i COWI, men der ligger nu en sandhed i, at vi hele tiden søger at styrke hinanden ved at udfordre hinanden. Således gik det også på vores seminar på Kragerup Gods, hvor et tætpakket fagligt program leverede basis for de dybdegående faglige diskussioner.

I diskussioner vokser viden

Vi ved, at vidensdeling er helt essentielt for, at vi kan placere os i toppen af vores fagområde. Men viden er ikke givet. Viden skal kultiveres, udfordres og vedligeholdes. Det bruger vi tid på, når vi sætter hinanden stævne på godset i skønne omgivelser.

Viden skal deles for at blive forøget, og vidensdeling skal gøre den rette viden tilgængelig for rette medarbejder på rette tidspunkt. Det kræver, at vi ved, hvad viden er, og hvad det ikke er.

Hvad er viden?

Viden er ikke holdninger, men holdninger kan være baseret på viden. Derfor er det altid godt at spørge som Sokrates gjorde det: Hvordan kan du være sikker på det?

Spørgsmålet udfordrer fornuften, og ved at undersøge viden og kilden til viden, kan den enten forkastes eller styrkes ved at den underbygges logisk.

Der findes mange former for viden, som man skal være opmærksom på.

Eksplicit viden er informationer, der kan lagres, gennemgås, opdateres eller kasseres og derfor findes de ofte i databaser, dokumenter, memoer, notater, som brugbar information. Eksplicit viden kan let identificeres, gemmes og hentes. Den største udfordring ved eksplicit viden er at sikre, at folk har adgang til det, de har brug for og at opdatere, når forældet viden skal erstattes med ny viden.

Indlejret viden refererer til den viden, der findes i processer, produkter, kultur og rutiner. Det kan ske gennem et ledelsesinitiativ for at formalisere en bestemt rutine, eller blot ved, at medarbejderne følger organisationen følger nogle processer, som anses for at være gavnlige.

Den tavse viden er særligt vigtigt. Det er den know-how, som den enkelte medarbejder besidder. Den er sværere at få hold på og definere entydigt, da den i vis udstrækning er erfaringsbaseret. Tavs viden er ofte afhængig af kontekst, uddannelse og personlige valg. Den er dermed sværere at kommunikere og opbygges over tid. Det er den viden, som hver medarbejder besidder og som mistes, når medarbejderen mistes. Dermed er medarbejdere også en af de mest værdifulde kilder til den viden, som vil give det største udbytte, hvis man kunne få fat i den.

Det er altid vanskeligt at forvalte viden, uanset i hvilken form, den findes, men særligt vigtigt bliver det, at tage stilling til, om viden faktisk er viden, eller om der anledning til at blive klogere. Det arbejder vi meget målrettet med.

Viden som handelsvare

Der har i tidligere tider været en tendens i arbejdslivet, hvor vidende medarbejdere beholder deres viden for at sikre deres funktion og værdi på arbejdspladsen. De fleste har nok prøvet at spørge en kollega om noget og kun få svar på præcis det spørgsmål, der stilles. Problemet er, at spørgeren ofte mangler tilstrækkelig med viden til at kvalificere spørgsmålet og sætte det i rette kontekst. Kunne spørgeren dette, så er der ikke langt til selv at besvare spørgsmålet. Derfor er det vigtigt at spørge ind og give lidt ekstra, når der stilles et spørgsmål.

Svaret på spørgsmålet kan være specifik information, der bringer spørgeren videre med den konkrete sag, men i situationen ligger også en meget vigtig mulighed: At kunne give mere viden. At kunne hjælpe mere.

De enkelte medarbejdere skal – udover at være de bedste til deres arbejde – være de bedste til at dele deres viden. Det kræver en målrettet indsats i at skabe en kultur, hvor vidensdeling belønnes. Der ligger en stor værdi i de små vidensbidrag, der hjælper en kunde eller en kollega videre – både med en konkret opgave og mere viden.

Viden forøges ved at blive delt, og det samlede vidensniveau stiger ved deling.

En branche, hvor alle hjælper alle

Vi ved, at vidensdeling hjælper fællesskabet til en større viden til gavn for alle.

Derfor har vi Right of Way. Det er vores platform til at dele viden og skabe debat om, hvad der er den rette løsning. Hvad skal vi som branche, hvad skal vi forstå og hvordan skal vi agere? Formålet er ikke at give det endegyldige svar, men at opfordre til debat, så vi alle kan blive klogere.

Vi ved, at vi ved at dele viden får dobbelt så meget tilbage i diskussionerne, i samtalerne og i mødet med andre meninger.

Vi er glade for alle de tilbagemeldinger, som vi får på vores indlæg. Vi sætter også stor pris på at blive udfordret ved fagarrangementer eller i dagligdagen, så kontakt os endelig direkte eller kommentér direkte på indlæggene.

Link til artiklen – klik her

Morten Krebs, Markedschef, mtk@cowi.com, tlf. 23 31 34 07 LinkedIn

Kira Niro, Legal Specialist, kino@cowi.com, tlf. 50 55 10 60 LinkedIn

Læs mere her…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s