Udarbejdelse af lokalplaner – ekspropriation på baggrund af lokalplaner

Naerheden_photos_2.jpg

Regeringen har fremsat et lovforslag, som opfølgning på Ekspropriationsudvalget betænkning. Betænkningen pegede på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved kommunal ekspropriation efter planloven.

En endeligt vedtaget og offentliggjort lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation af en ejendom, hvis en række betingelser er opfyldt:

  • Ekspropriationen skal være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
  • Ekspropriationen skal være både nødvendig og tidsmæssig aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet, så den er i overensstemmelse med grundlovens krav om, at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden, hvor hensynet til almenvellet kræver det.
  • Indgrebet over for ejeren af ejendommen skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen.

Imidlertid har regeringen fundet, at borgernes retssikkerhed skal styrkes ved fremsættelse af et lovforslag med følgende punkter:

  • Almene samfundsinteresser: Det skrives direkte ind i planloven, at ekspropriation kun må foretages til fordel for almene samfundsinteresser, som det også fremgår af grundloven (GRL § 73).
  • Solnedgangsklausul: Der indføres en tidsfrist i planloven, så en lokalplan kun kan danne grundlag for ekspropriation op til 5 år efter dens offentliggørelse
  • Standardformulering: Det bliver et krav, at redegørelsen, der ledsager en lokalplan, skal indeholde oplysninger om, at den endelige lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation (Indføjelse af standardformulering i lokalplanen). Borgerne får derfor mulighed for at se i redegørelsen, om der er risiko for ekspropriation.

Lovforslaget ses dermed primært at handle om at tydeliggøre hjemmel i overensstemmelse med Grundlovens formulering og sikre borgernes retsstilling.

Det er værd at bemærke, at solnedgangsklausulen medfører, at lokalplaner med en indskrevet mulighed for ekspropriation bortfalder for så vidt angår ekspropriationshjemlen efter 5 år. Dermed kan borgeren være betryggede i, at en lokalplan med ekspropriationsvirkning skal være aktuel (og under fem år gammel) for at have retsvirkning. Såfremt en kommune har behov for at ekspropriere, lader det sig ikke gøre på baggrund af en ”gammel” lokalplan. Der skal udarbejdes ny lokalplan, hvis formålet med ekspropriationen skal realiseres.

Regeringen lægger op til, at de nye regler skal træde i kraft den 1. januar 2019. Det kan forventes, at lovforslaget i sin nuværende form vedtages endeligt, hvorefter kommunerne bør læse deres lokalplaner igennem og sikre, at en evt. aktuel ekspropriation på baggrund af Planloven fortsat har hjemmel.

Det er derfor væsentligt at være opmærksom på de nye regler ved

  • Indføjelse af ekspropriationshjemmel i lokalplaner
  • Anvendelse af ekspropriationshjemmel i lokalplaner

COWI har omfattende erfaring indenfor anvendelse af ekspropriationshjemmel samt udarbejdelse af lokalplaner. Vi er altid klar til at hjælpe og vidensdele, hvis konkret sag giver anledning til spørgsmål eller kommentarer. Ring meget gerne til Udviklingschef, Morten Krebs, tlf. +45 2331 3407 eller Legal Specialist, Kira Niro, tlf. +45 5640 3823

Læs forslag til ændring af planloven her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s