Ny anvendelse af ældre oversigtsarealer

Navnlig i Syddanmark, men også mange andre steder, findes der langs offentlige veje oversigtsarealer, som er reserveret for længe siden, og som i matriklen er udskilt som vejarealer. Over tid kan disse arealer være blevet taget i brug af private lodsejere til private formål, som f.eks. haveareal eller lignende.

2aa sdr starup by v starup
Særskilte matrikulerede vejarealer er inddraget til private haveformål. Kortmateriale: DDO, copyrigt COWI; Matrikelkort, copyright Geodatastyrelsen.

Ved realisering af nye vejprojekter som f.eks. cykelstier og rundkørsler kan sådanne oversigtsarealer få en central rolle. Arealerne kan f.eks. muliggøre, at vejprojektet kan realiseres, uden at der skal eksproprieres arealer, fordi hele projektet kan rummes på oversigtsarealerne. Men, hvis private lodsejere har rådet over oversigtsarealerne, opstår spørgsmålet, om vejprojektet alligevel kan gennemføres uden at betale erstatning til lodsejerne?

Læs mere…

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s