Totalentrepriser – en særlig udfordring ved arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Bridge_425x200_P5 (002)

I de senere år er større anlægsprojekter ofte blevet udbudt som totalentrepriser, hvor den (eller de) vindende totalentreprenører afgiver tilbud på baggrund af et skitseprojekt. Det gælder f.eks. udbud af motorvejsudvidelser, nyanlæg af jernbaner eller letbaner mv.

Totalentrepriser har – i modsætning til hovedentreprise – den konsevens, at bygherren overlader væsentlige dele af detailprojekteringen af anlægsprojektet til totalentreprenøren. Detailprojekteringen udarbejdes af totalentreprenøren på en sådan måde, at totalentreprenøren får mulighed for at påvirke projektets udformning og optimere projektet, således at prisen og kvaliteten påvirkes positivt.

Skitseprojektet, som totalenprisen hviler på, indeholder typisk en række forudsætninger og begrænsninger, som den vindende totalentreprenør skal udføre projektet inden for. Begrænsningerne kan eksempelvis gælde i forhold til de arealer, som anlægsmyndigheden – blandt andet ved ekspropriation – stiller til rådighed for totalentreprenørens realisering af anlægsprojektet. Begrænsningerne gælder typisk i forhold til anlægsprojektets horisontale og vertikale udstrækning, herunder ikke mindst i forhold til placering af anlægsprojektet eller nødvendige flytninger af tredjemands ledninger.

Projektets forudsætninger og begrænsninger har naturligvis en økonomisk indflydelse, idet en større handlefrihed for entreprenøren vil betyde, at entreprenøren har bedre mulighed for at realisere projektet på en måde, der er profitabel for såvel anlægsmyndigheden som entreprenøren. Omvendt vil omfattende begrænsninger og den deraf afledte begrænsede handlefrihed for totalentreprenøren – typisk – kunne betyde, at totalentreprisens nævnte positive effekter ikke realiseres.

COWI bistår ofte anlægsmyndigheder, ledningsejere, lodsejere og andre i forbindelse med anlægsprojekter, der udbydes i totalentrepriser. Vi har derfor en vidtgående og mangeårig erfaring med, hvorledes man tilrettelægger og udnytter de konkrete begrænsninger i totalentrepriser og dermed opnår den positive effekt på kvalitet og pris.

Vores erfaring gælder f.eks. med hensyn til, hvordan omkostninger til eksempelvis ekspropriationserstatning og udgifter til ledningsomlægninger kan reduceres til gavn for såvel anlægsmyndigheden, ledningsejere og lodsejere. Dette kræver et højt niveau af indsigt i de involverede parters processer og forudsætter også en fagligt kvalificeret dialog. Denne dialog har COWI stor og positiv erfaring med at facilitere til gavn for alle parter.

Hvis du vil vide mere om, hvorledes valget af totalentreprise håndteres hensigtsmæssigt, når det kommer til ledninger og arealer, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

René A. Agut Frydshou, Chief Project Manager, rafr@cowi.com