Ghettopakken åbner et nyt, strategisk forretningsområde for ejendomsinvestorer

Stengårdsvej

Stengårdsvej i Esbjerg har gennem en årrække været på regeringens såkaldte ghettoliste. I et nyt samarbejde mellem Realdania, Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo, arbejder Team COWI med en helhedsorienteret strategisk udviklingsplan, hvis formål er at udvikle Stengårdsvej fra et socialt udsat til et socialt bæredygtigt område.

Stengårdsvej er et alment boligområde beliggende i udkanten af det østlige Esbjerg. Området har ca. 1.700 beboere med blandede etniske baggrunde. Over en årrække har Stengårdsvej stået på regeringens såkaldte ghettoliste. I foråret 2018 iværksatte Realdania i samarbejde med Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo en helhedsorienteret strategisk udviklingsplan for området, hvis formål er at udvikle Stengårdsvej fra et social udsat til et socialt bæredygtigt område.

Peter Sandager, Direktør i Ungdomsbo udtaler:

Vi har stor fokus på at få fjernet boligområdet fra ghettolisten, og ser derfor stort potentiale i at indgå i samarbejdet med Esbjerg Kommune og Realdania, så vi i fællesskab kan løfte området. ”

Udviklingsplanen for Stengårdsvej er en del Realdanias ”By i Balance” kampagne, som også omfatter to udsatte boligområder i Høje Taastrup og Gladsaxe. Der lægges især vægt på bosætning, fysisk indretning af området og sundhed.

Den strategiske udviklingsplan anvender et 360 graders hovedgreb. Udviklingsplanen indeholder et fysisk og et strategisk lag samt en afdækning af investeringsperspektivet i området. Det udgør en langsigtet tids- og etapeplan med et 30-årigt sigte, der skal udvikle Stengårdsvej til en levende og attraktiv bydel for beboere og investorer.

Udviklingsplanen i investorperspektiv

Der er en større interesse efter ejendomsinvesteringer end nogensinde før. Investorerne søger bredt efter de gode investeringer, og der er god interesse for at placere midler i Esbjerg med fokus på centrum/havn.

Risikovilligheden blandt investorer er forskellig, da nogle vil have afkast på den korte bane, mens andre er mere tålmodige. De fleste vil først investere, når de har set en positiv udvikling samt en væsentlig reducering af grundlæggende risikoelementer som lejeniveau, tomgang, tryghed og beboersammensætning.

Det er derfor vigtigt som kommune og boligselskab at kende investors business case. Den første investering i området er vigtig, men når først én investor er gået ind i området, vil det typisk øge andre investorers interesse for området.

Timingen er også vigtig, for der skal være konkrete muligheder for at følge op med yderligere investeringer. Øget efterspørgsel på investeringer giver mulighed for øgede salgspriser. Bliver der solgt ud for tidligt, er der risiko for, at det fulde potentiale ikke opnås. Netop her er den strategiske udviklingsplan også central ifølge Astrid Bruus Thomsen, Programchef i Realdania:

”Den strategiske udviklingsplan skal danne en ny stærk, fælles fortælling for boligområdet og den omkringliggende by. Planen skal på den måde danne baggrund for beslutninger og investeringer i boligområdet frem mod 2040, og dermed sætte en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret retning for at omdanne Stengårdsvej – socialt, funktionelt og mentalt. ”

COWI er hovedrådgiver og Byrumklang samt JAJA Architects er underrådgivere. Samlet set er der tale om et stærkt team med betydelig erfaring i at danne og omdanne områder, hvor folk har lyst til at bo og leve.

 

Hvis du vil høre mere om projektet – eller høre om, hvad vores team kan gøre for boligområder – så kontakt:

Martin Hersom Bien, Chief Project Manager, mhbi@cowi.com, tlf. 25 38 36 60, LinkedIn

Anders Richelsen, Head of Urban Planning section, ari@cowi.com, tlf. 56 40 14 27, LinkedIn

Rikke Elise Mortensen, Chief Project Manager, remo@cowi.com, tlf. 41 76 11 80, LinkedIn

Helle Baker, Strategic Urban Development and Project Development, hlbk@cowi.com, tlf. 56 40 34 18, LinkedIn